#Sever 1#Sever 2
Tận mắt chứng kiến con gấu cho vì tiền phản bội tình yêu

Tận mắt chứng kiến con gấu cho vì tiền phản bội tình yêu

Nội dung phim

Mình không thể nghĩ được rằng con gấu chó của mình nó lại làm điều ấy với mình nó lại có thể phản bội lại mình và đi làm điều ấy vì mấy đồng tiền bạc lẻ mà nó có thể bán cả danh dự và làm mọi điều ấy chăng, nhưng chẳng phải cái mẹ gì cũng là tự nhiên đâu ấy cac bạn ạ, tất cả đều là có nguyên nhân của nó cả mà thôi, và mình cũng thế mình chăng thể nào hiểu vì sao, nếu mà vì tiền thì mình cũng là người có tiền mà nhỉ, sao mà nó lại có thể tỏ ra thái độ như vậy được nhỉ, cảm giác rất lạ về những điều như này ấy nha

Diễn viên tham gia phim

N/A